SERIE TRASPORTO CANI

WT METAL CAMPEON - 2CANI

Rimorchio trasporto cani a 2 vani

WT METALL CAMPEON - 3 CANI

Rimorchio trasporto cani a 3 vani

WT METAL CAMPEON - 4 CANI

Rimorchio trasporto cani 2 ASSI a 4 vani